mensenrechtenHier bij innocent houden we van mensen en vinden we het niet meer dan normaal dat ze met waardigheid en respect worden behandeld. Ieder persoon op deze planeet heeft fundamentele mensenrechten en we willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die rechten worden gerespecteerd in ons bedrijf, onze productieketens en de groepen waar we impact op hebben. Daarom werken we alleen samen met leveranciers die ermee instemmen volgens de voorwaarden van ons mensenrechtenbeleid te werken, en gaan we verder gaan dan de basis standaarden voor audits om zo de levens te verbeteren van de mensen die in onze productieketens werken.

 


mensenrechtenbeleid

Ons beleid is gebaseerd op normen en waarden die ten gronde liggen aan mensenrechten. Het is misschien geen Charles Dickens, maar we vinden het super belangrijk om de juiste verwachtingen te scheppen voor onze leveranciers en voor iedereen bij innocent. Als we ooit zien dat iemand deze regels schendt, komen we direct in actie. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat de slachtoffers in de toekomst worden beschermd.

human-rights-policy

moderne slavernijverklaring

We accepteren geen enkele vorm van slavernij of mensenhandel bij het maken van onze drankjes. Hoewel we in onze productieketens geen enkel geval van slavernij hebben gezien (en we dit constant controleren zodat dit ook nooit gebeurt), stellen we altijd deze jaarlijkse verklaring op. Zo houden we onszelf aan onze eigen hoge standaarden.

slavery-desktop


landbouwkampioenen

Het leven van een boer gaat niet over rozengeur en manenschijn. Daarom werken we samen met al onze boeren zodat onze ingrediënten op een manier worden verbouwd die goed is voor de mensen die ze verbouwen en voor de planeet waarop ze worden verbouwd. Ons streven is dat in 2023 elk ingrediënt 100% duurzaam is geproduceerd.

human-rights-farming