inclusiviteit & diversiteitwe doen allemaal mee


Hoe saai zou het leven zijn als iedereen hetzelfde was? Onze verschillen maken ons speciaal en daarom doen we er alles aan om bij innocent een inclusief en divers groepje ongeregeld te zijn. Dat doen we grotendeels door verschillende ideeën en opvattingen aan te moedigen, zodat mensen iets aan onze cultuur kunnen toevoegen in plaats van zich eraan aan te passen. Ons team blijft groeien en terwijl we groter worden, zijn we vastbesloten een bedrijf te zijn dat mensen uit alle lagen van de bevolking vertegenwoordigt.


inclusion-diversityhoe we dat proberen te doen

In 2019 heeft een groepje vrijwilligers bij innocent de taak op zich genomen om meer te leren over inclusiviteit en diversiteit en informatie te krijgen van zowel mensen bij innocent als experts van buitenaf. Ze hebben een actieplan samengesteld om van innocent een meer diverse werkplek te maken. Op basis van dat advies hebben we de onderstaande vijf principes opgesteld. Elk principe heeft een eigen toolkit en we hebben een maturiteitsassessment gemaakt (een duur woord voor het meten van de kwaliteit van onze processen) om te controleren hoe die toolkits binnen elk kantoor worden geïmplementeerd.

inclusion-and-diversity

de deur staat altijd open, tijdens elke stap*

*behalve 's nachts, dan doen we ze op slot

Dit betekent dat we ervoor zorgen dat iedereen die bij ons wilt werken dezelfde kansen krijgt. Het betekent ook dat de promotie- en ontwikkelingsfases van iedereens loopbaan op dezelfde manier worden behandeld. Dit is één van de redenen dat we een intern recruitment team hebben, dat kijkt naar nieuwe manieren om mensen met verschillende achtergronden aan te nemen.

iedereen heeft een stem en de kans om dingen mogelijk te maken

We zullen er altijd voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de juiste informatie en trainingen en dat hun mening, vragen en problemen gehoord worden. Zo kan iedereen helpen zijn of haar eigen diverse werkplek vorm te geven – want we kunnen alleen een inclusief bedrijf zijn als ieder persoon een stem heeft.

leiders die opkomen voor gelijkheid

De mensen aan de top moeten hier net zo toegewijd aan zijn als alle anderen, zo niet meer. Ze moeten altijd open en eerlijk zijn over alles wat ze doen om te helpen. Dat betekent dat iedereen uit de organisatie vragen mag stellen over elk besluit dat zij nemen. Daarom krijgt iedereen de kans om ze eens goed aan te pakken tijdens de Q&A meetings elk kwartaal. We hebben ook een 'shadow board' opgericht - een groep mensen binnen innocent met een breed scala aan perspectieven en achtergronden, die het bestuur schaduwen om ervoor te zorgen dat beslissingen op hoog niveau altijd inclusief zijn.

iedereen toegang geven tot wat 'ie nodig heeft

Of je al bij innocent werkt of je in de toekomst misschien bij ons aansluit, we blijven manieren bedenken om iedereen thuis te laten voelen. Daarom bieden we veel fijne dingen aan, zoals ouderschapsverlof, flexibel werken en mentale gezondheidszorg. Deze dingen verschillen misschien per kantoor, maar de bedoeling is dat iedereen hier gebruik van kan maken wanneer zij dat nodig denken te hebben.

meten is weten

We houden goed bij hoe dit alles ons inclusief en divers maakt. En we blijven goed over de schutting gluren naar wat anderen om ons heen doen, zodat we open blijven staan voor nieuwe ideeën. Om te kunnen groeien, zorgen we ervoor dat we luisteren naar slimme mensen die weten waar ze het over hebben en delen we de vooruitgang die we maken.onze volgende stappen

inclusion-and-diversity icon

we zijn al goed op weg, maar dit is pas het begin

 

Er zijn geweldige dingen die we al doen (zoals onze onbewuste vooroordelen-training), maar we zijn er ook achtergekomen dat bepaalde dingen bij een aantal van onze kantoren nog niet gebeuren (zoals ons aanbod voor ouderschapsverlof) en dat bepaalde dingen nog in gang moeten worden gezet (zoals het verzamelen van data over diversiteit in de verschillende stadia van het wervingsproces).

De volgende stap is ervoor zorgen dat we in al onze kantoren alle geweldige dingen doen die we kunnen. Om lekker op dreef te blijven, hebben we een jaarlijkse cyclus bedacht die ons helpt onze plannen uit te stippelen en daadwerkelijk uit te voeren. Elk jaar in oktober versturen we bijvoorbeeld een I&D-enquête en in november gebruiken we de resultaten om onze plannen voor het komende jaar in kaart te brengen. Dan gaan we in december aan de slag met het verdelen van de middelen en beginnen we in januari met de dingen te implementeren. Elk jaar in juni delen we in ons ‘good all round’-verslag over hoe het gaat. Lees ons verslag van 2022.
Lijkt het je wel leuk hier?

Als je ons kunt helpen de wereld te veranderen terwijl je ondertussen een paar smoothies verkoopt, zou je eens op deze knop moeten drukken.

inclusión y diversidad