leveranciersprogrammaWe hebben allemaal helden nodig. Sommige willen graag sterke helden. Anderen juist snelle. En sommigen willen er eentje die houdt van een potje knokken. Hier bij innocent zien we graag dat onze helden duurzame energie gebruiken en waterbesparende kranen installeren.

We werken met leveranciers die ook verantwoord ondernemen. We vinden het belangrijk dat zij onze waarden delen en ons willen helpen om de hoeveelheid energie, water en afval in ons productieproces te verminderen. We doen dit met name via ons helden leveranciersprogramma. Met het programma willen we vier dingen doen:


duurzaamheidsmanagement

 

• Hebben ze milieubeheersystemen?

• Halen ze de milieudoelstellingen?

• Koppelen ze het salaris van hun senior management aan het behalen van milieudoelstellingen?

an image of planet earth

energie en broeikasgassen

• Hebben ze energie-efficiënte doelstellingen?

• Gebruiken ze duurzame energie?

• Hebben hun doelen een wetenschappelijke basis?

an illustration of lightbulb

water

• Hebben ze doelstellingen voor waterbesparing?

• Is het personeel opgeleid om die doelen te behalen?

an image of a water tap

afval en grondstoffen

• Brengen ze afval naar een stortplaats?

• Hebben ze recycledoelstellingen?

• Denken ze vanuit een circulaire economie?

an illustration of a book with a recycling symbol on it

mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid

•Hebben ze een mensenrechtenbeleid of een ethisch handelsbeleid?

• Is iemand direct verantwoordelijk voor het werkgeverschap en de mensenrechten in het bedrijf?

• Rapporteren ze over hun loonkloof tussen mannen en vrouwen (of andere kloof)?

a photo of a farmer tending to her crops