Menu

Untitled Document

terug naar goed tot in de kern

onze minimum standaarden voor fabrieken

We vragen onze fabrieken altijd om de minimale duurzaamheidsstandaarden te halen. Zoals we al vertelden in het stukje over de minimum standaard voor boerderijen, weten we dat veel merken en winkels hun eigen duurzaamheidsstandaard hebben. Het gaat allemaal om vergelijkbare criteria. Dit geldt ook voor fabrieksstandaarden. Daarom willen we niet extra lastig doen tegen onze fabrikanten, door controles op te vragen wanneer die niet nodig zijn.

In plaats daarvan gebruiken we de Coca-Cola Supplier Guiding Principles-controle voor alle fabrieken in onze logistieke keten. Dit is niet alleen een externe controle door een derde partij, maar het is ook gelijk met alle andere standaarden onder AIM-PROGRESS. Dit platform geeft ons de mogelijkheid om controles te delen met andere bedrijven, om zo de lasten voor onze leveranciers te verkleinen. Zo wordt er niet alleen gepraat over problemen, maar worden ze ook echt opgelost.