Menu

Untitled Document

terug naar goed tot in de kern

hoe wij duurzame productie aanpakken

We hebben onze logistieke keten uitbesteed. Vanaf dag één hebben we ervoor gekozen om met leveranciers te werken die onze passie delen voor verantwoord ondernemen. En voor dingen beter achterlaten dan hoe je ze vindt. Het is voor ons heel belangrijk dat onze leveranciers deze waarden delen. We werken samen om het gebruik van energie, water en afval in onze keten zo klein mogelijk te houden.

Ieder jaar stellen we ambitieuze doelen aan de leveranciers. Elk kwartaal monitoren en bespreken we hun werkwijze en we werken aan projecten die helpen om de doelen te halen. Eind 2016 hebben we een nieuw programma gelanceerd: Hero Supplier. Zo testen we aan de hand van een lijst met eisen, hoe goed ze zich inzetten op het gebied van duurzaamheid.

Ook geven we workshops over duurzaamheid. Zo maken we gebruik van het enthousiasme en de probleemoplossende krachten van de mensen die werken op de productielocaties. Dankzij deze workshops bedachten we meer dan 200 energie-, water- en overschotbesparende ideeën. Zoals het veranderen van de druk van de apparatuur, het creëren van meer recyclingplekken en het installeren van bewegingssensoren voor het licht. Daarnaast zijn we zuiniger geworden als het gaat om koolstofuitgifte en water. Deze projecten verbeteren de band met de werknemers bij onze fabrieken. En ze besparen onze leveranciers geld. Een win-winsituatie. Voor iedereen.